Istorie

Comuna Feleacu se situează la doar 7 km de reședința de județ, Cluj-Napoca, pe culmea dealului Feleacului, la o altitudine medie de 711 m. Suprafața comunei este de 61,7 km2, ea compunându-se din 5 localități: Feleacu, sat reședință de comună, Gheorghieni, Vâlcele, Sărădiș, Casele Micești.

Conform recensământului din 2021 comuna are 5.693 de locuitori, din care 4.133 români, 1.099 maghiari, 53 rromi.

Satele din comuna Feleacu sunt menționate pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 (Sectio 095).

 

Satul Feleacu se află așezat pe masivul Feleacului, situat la întâlnirea Podișului Someșan și Câmpia Transilvaniei. Masivul este orientat pe direcția est-vest, pe o lungime de 20 km, de-a lungul căreia se află mai multe înălțimi: Vârful Peana (832 m), Dealul Feleac (744 m), Măgura Sălicii (824 m).

Satul a fost întemeiat în anul 1366 când Ludovic I a aprobat colonizarea a 20 de familii de grăniceri români din Mărginimea Sibiului pe locul denumit în germană „Fleck” (de aici vine numele maghiar și românesc al satului), pe coama unui deal învecinat, cărora le-a fost încredințată paza și întreținerea drumului care străbătea Pădurea Feleacului dinspre Cluj spre Turda.

Feleacu este cel mai vechi sat românesc din Cluj, sărbătorit la 650 de ani de atestare documentară în anul 2017.

Localitatea are 3.169 locuitori (recensământul 2021).

 

Vâlcele (în trecut Banabic; în maghiară Bányabükk) se află la o distanță rutieră de 17 km față de municipiul Cluj-Napoca. Din 1600 localitatea a fost populată preponderent de români. Populația este de 1.092 locuitori (recensământul din 2021).

 

Gheorghieni, colocvial Ghiurfalău, Giurfalău, (în maghiară Györgyfalva, în traducere „Satul lui Gheorghe”). Satul a fost atestat documentar, prima oară, în anul 1333 sub denumirea de villa Georgii. Populația este de 1.325 locuitori (recensământ 2021).