Documente - Anunț proiecte de Hotărâri Consiliul Local

Denumire Anul Data Descarcă
Proiect de hotarare 22.02.2024 2024 21.02.2024 Descarcă
HCL privind solicitarea de delegare a dreptului de administrare temporară a sectorului din drumul național DN 1 km.468+44 până la km 468+196 situat în intravilanul localității Feleacu ,p 2024 05.02.2024 Descarcă
Anexa HCL Credite angajamente 2024 01.02.2024 Descarcă
Anexa la proiect HCL 08.02.2024 2024 01.02.2024 Descarcă
Proiecte HCL 08.02.2024 2024 01.02.2024 Descarcă
Proiectul HCL nr.14 din 31.01.2024 privind transmiterea și înregistrarea şedinţelor Consiliului Local al Comunei Feleacu, județul Cluj 2024 01.02.2024 Descarcă
Proiecte de HCL 31.01.2024 2024 25.01.2024 Descarcă
Proiect Buget, Program de investitii, Fondul aferent salariilor de baza 2024 17.01.2024 Descarcă
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.2/17.01.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Feleacu pe anul 2024 2024 17.01.2024 Descarcă
Proiecte HCL 08.01.2024 2024 05.01.2024 Descarcă