Cariera

Anunț posturi vacante, concurs in data...

Anunț posturi vacante, concurs in data de 08.07.2024 1 post inspector clasa I gradul profesional superior la Compartimentul Urbanism și...

04.06.2024 Cariera

Anunț post muncitor calificat, gradul II...

Anunț post muncitor calificat, gradul II la Compartimentul Serviciul Public Local de Gospodărire Comunală   Tipul probelor de concurs:1.  ...

21.05.2024 Cariera

Anunț post muncitor calificat - permis...

Anunț - muncitor calificat la Compartimentul Serviciul Public Local de Gospodarire Comunala

18.04.2024 Cariera

Anunț post muncitor calificat - permis...

Anunț - muncitor calificat la Compartimentul Serviciul Public Local de Gospodarire Comunala

29.03.2024 Cariera

Anunț concurs de recrutare compartimente: Urbanism...

Anunț concurs de recrutare compartimente: Urbanism / Registrul Agricol și Fond Funciar Data concurs: 18.03.2024

15.02.2024 Cariera

Anunț concurs posturi - 18.12.2023

Primăria comunei Feleacu, cu sediul în sat Feleacu nr.131, județul Cluj, tel: 0264237097, site: www.comunafeleacu.ro organizează concurs de recrutare, în...

16.11.2023 Cariera

Anunț rezultat selecție a dosarelor -...

Anunț rezultat selecție a dosarelor - post consilier achiziții publice Compartimentul Buget Finanţe Contabilitate   Alte informatii:  post consilier achiziții...

02.10.2023 Cariera

Anunț rezultat probă scrisă și interviu...

Anunț rezultat probă scrisă - compartiment Juridic Update 04.10.2023: Anunț schimbare data proba interviu Anunț rezultat interviu - compartiment Juridic...

02.10.2023 Cariera

Anunt post compartiment Urbanism și Investiții

Primăria comunei Feleacu, cu sediul în sat Feleacu nr.131, județul Cluj, tel: 0264237097, site: www.comunafeleacu.ro organizează concurs de recrutare, în...

29.09.2023 Cariera

Anunț rezultat probă de selecție a...

Anunț rezultat probă de selecție a dosarelor la compartimentele: Juridic, Urbanism și Registrul Agricol

26.09.2023 Cariera