Anunțuri publice

Intenție de elaborare PUZ - Rusu...

Intenție de elaborare PUZ - parcelare șI construire locuințe, împrejmuire, amenajări exterioare, branșamente șI racorduri, dezmembrări șI operațiuni notariale INIȚIATOR:...

Denumire străzi - Dezbatere publică

ANUNȚ În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică...

Anunț acord de mediu - EXTINDERE...

COMUNA FELEACU anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “EXTINDERE REȚEA DE APĂ...

Informare: Venitul minim de incluziune (VMI)

Venitul minim de incluziune (VMI) - Pliant infomativ (pdf) - Bunuri ce exclud acordarea dreptului - Cerere (pdf) - Angajament de plată - Declaratie pentru...

Anunt Proiecte Culte

Informații generale privind autoritatea contractantă. în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale...

PUZ Familia Ghinescu

 Primăria Comunei Feleacu publică spre informarea publicului propunerea preliminară PUZ Construire locuinta unifamiliala, sat Gheorghieni În perioada 21 februarie -...

Anunț consultare publică HCL privind transmiterea...

ANUNŢ   Referitor : Proiectul HCL nr.14  din 31.01.2024 privind transmiterea și înregistrarea şedinţelor Consiliului Local al Comunei Feleacu, județul...

PUZ Tusco Imobiliare

1. Anunt de intentieTUSCO 23 Regulament PUZ_rev01_2023.01.13_compressed 24 Memoriu_PUZ_compressed Patea desenata A1 PLAN DE INCADRARE IN ZONA_ A2 PLAN DE...

P.U.Z. - S.C. AXA DOI S.R.L....

00 PLAN INCADRARE IN ZONA 001 PLAN INCADRARE IN PUG VALCELE 01 PLAN SITUATIA EXISTENTA 1. Anunt de intentie-AXA2 02...

ANUNT - acord de mediu pentru...

COMUNA FELEACU anunta publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Colectarea si epurarea apei...