Anunț rezultat selecție a dosarelor - post consilier achiziții publice Compartimentul Buget Finanţe Contabilitate