Anunț rezultat probă scrisă și interviu - compartiment Juridic