Anunț post muncitor calificat, gradul II la Compartimentul Serviciul Public Local de Gospodărire Comunală

Anunț post muncitor calificat, gradul II la Compartimentul Serviciul Public Local de Gospodărire Comunală

 

Tipul probelor de concurs:
1.    Selecţia dosarelor de înscriere – prin care se verifică îndeplinirea condiţiilor generale şi specifice de participare în termenul prevăzut de art. 36 alin. (1) HG nr. 1336/2022;
2.    Proba scrisă din data de 17.06.2024 ora 11.00 prin care se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;
3.    Interviul - constă în testarea abilităţilor, aptitudinilor şi motivaţiei candidaţilor pe baza unor criterii de evaluare şi se susţine în  termenul prevăzut de art. 41 alin. (5) din HG nr. 1336/2022.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Durata normală a timpului de lucru pentru funcția de execuție este de 8 ore/zi, respectiv, 40 ore/săptămână.

DOSARUL DE CONCURS se depune în termen de 10  zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv în perioada 21.05.2024-03.06.2024 inclusiv, la sediul Primăriei comunei Feleacu – registratură - parter, de luni până joi între orele 900-1400 şi vineri între orele 900-1200. Persoana de contact; Tibre Claudia-Manuela, consilier juridic email: claudiadonca@comunafeleacu.ro