Anunt post compartiment Urbanism și Investiții

Primăria comunei Feleacu, cu sediul în sat Feleacu nr.131, județul Cluj, tel: 0264237097, site: www.comunafeleacu.ro organizează concurs de recrutare, în data de 30.10.2023, în temeiul dispoziţiilor art. IV alin. (2) lit. a) din OUG nr. 34/2023 şi H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, pentru ocuparea pe o perioada nedeterminata a funcțiilor publice de execuție:
 
 1 post inspector clasa I gradul profesional superior la Compartimentul Urbanism și Investiții;
 
- perioada de depunere a dosarelor: 29.09.2023 – 18.10.2023 de luni pana joi intre orele 8-15 si vineri intre orele 8-12, la sediul Primariei comunei Feleacu.
 
pentru informații acesați: ANUNȚ