Raport privind starea economică, socială și de mediu

 
În conformitate cu prevederile art.155 alin(1) lit.b), coroborate cu prevederile alin(3) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În cadrul ședinței de miercuri,29 martie, a Consiliului Local, a fost prezentat Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a Primăriei Comunei Feleacu pentru anul 2022.