Informare cu privire la prevederile legii 123/2023

INFORMARE CETĂȚENI CU PRIVIRE LA PREVEDERILE LEGII  123/2023

In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, detinatorii sau mostenitorii terenurilor prevazuti la art. 27 alin. (2^1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pot depune cerere pentru emiterea titlului de proprietate, la primaria localitatilor in a carei raza teritoriala se afla terenul.

!!! Termenul limita de depunere a cererilor este  de 18 noiembrie 2023 doar daca indepliniti urmatoarele conditii:

-detinatorii sau mostenitorii terenului solicitat nu s-au inscris in cooperativa agricola de productie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate;
-detinatorii sau mostenitorii acestora figureaza in registrele agricole sau registrele cadastrale si in evidentele fiscale;
-pentru  terenul in cauza nu a fost deschisa carte funciara in baza Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de catre alte persoane si nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.