Denumire străzi - Dezbatere publică

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul proiect de act normativ:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al localităților comunei Feleacu, jud Cluj


Propunerile privind denumirile străzilor, le puteți vedea dacă accesați hărțile de mai jos:

👉 Feleacu și Casele Micești: https://tinyurl.com/h2696yep

👉 Vâlcele și Sărădiș: https://tinyurl.com/2usdc7xw

👉 Gheorghieni: https://tinyurl.com/n56jr77n

 

Potrivit art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, "Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, in conditiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile lucratoare inainte de supunerea spre avizare de catre autoritatile publice".
În conformitate cu prevederile art 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003 "La publicarea anuntului, autoritatea administratiei publice va stabili o perioada de cel putin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevazute la alin. (2), pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ .

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, poate fi consultat:
-         pe site-ul Primăriei Comunei Feleacu - www.comunafeleacu.ro
-         la sediul Primăriei Comunei Feleacu, sat Feleacu, str. Principală, nr.131, județul Cluj; 

Termen pentru transmiterea propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al localităților comunei Feleacu, jud Cluj este până la data de 19.04.2024 inclusiv.

Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:
-         prin email, pe adresa: office@comunafeleacu.ro  
-         prin poștă, pe adresa Primăriei Comunei Feleacu, sat Feleacu str. Principală, nr.131, județul Cluj; 
-         depuse la registratura generală a Primăriei comunei Feleacu.