Cadastrări gratuite (11.09.2023-15.09.2023)

➡️În cadrul programului de cadastrare gratuită a imobilelor situate în intravilanul localităților continuăm în satul Feleacu etapa următoare, în care colectăm documentele necesare finalizării programului.
 
❗️Acțiune de colectare se desfășoară la Căminul Cultural din satul Feleacu, după un program prestabilit, în funcție de numărul de casă, pentru a evita aglomerarea.
 
✅Continuăm acțiunea cu persoanele care locuiesc în Feleacu, la casele situate între numerele 401 -700. Aceștia se pot prezenta cu actele necesare:
 
- luni, în 11.09 între orele 12 - 16
- marți în 12.09 între orele 10-14
- miercuri 13.09 între orele 10-14
- joi 14.09 între orele 14-18
-vineri 15.09 între orele 8-12
 
▶️Actele solicitate sunt următoarele:
• ACTE DE STARE CIVILĂ: Copie CI/BI, Certificat deces
• ACTE DE PROPRIETATE: Titlu de Proprietate, Extras CF, Contract de Vânzare-Cumparare, Certificat de Moștenitor, Act de Partaj, Sentință Judecatoreasca.
 
▶️Cetățenii care au realizat pe cont propriu cadastrarea terenurilor din intravilan și au modificări de operat sunt rugați să se prezinte și ei cu documentele care atestă cadastrarea la caăminul cultural, în baza programului anunțat.
 
▶️Dacă mai sunt printre dumneavoastră persoane a căror terenuri situate în intravilan nu au fost măsurare pentru cadastrare gratuită sunt rugați să se înscrie pe listele pe care le avem deschise în acest sens, atât la căminul cultural cât și la registratura primăriei, urmând să fie anunțat momentul la care se iese în teren pentru efectuarea măsurătorilor.
 
Sursa: Facebook