Anunț cadastrări gratuite

Mâine, 30 martie 2023, continuăm măsurătorile topografice în vederea întăbulării gratuite în intravilanul localității Feleacu, de la gospodăriile cu numarul 600 la 700.
Vă rugăm sa le permiteți reprezentanților firmei care au contract pentru aceste măsurători, să efectueze măsurători ale terenurilor (curte+grădină) și imobilelor (casă și anexe gospodărești) pe care le dețineți.
Vă mulțumim!